Aluminium ramen & deuren

Privacy verklaring

Privacy verklaring in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met de AVG wil de overheid bedrijven, organisaties en iedereen die met persoonsgegevens van anderen omgaat, verplichten hier even bij stil te staan en er voorzichtig mee om te springen.

Alu-V verzamelt ook uw gegevens, als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via de website, als u een prijsofferte aanvraagt of als u ons een mailtje stuurt. Wij gebruiken deze gegevens enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, of van wijzigingen i.v.m. die activiteiten, of om prijsaanvragen en bestellingen allerhande te verwerken.

Wij geven deze informatie niet door aan derde partijen die u ongevraagd zouden kunnen lastigvallen met hun aanbod, en het is ook steeds mogelijk om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Toch niet blij met hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, wil u liever info ontvangen op een ander e-mailadres, wil u wel eens zien welke gegevens we van u bijhouden, of wil u dat we u voor altijd met rust laten? Stuur ons dan een mailtje op info@alu-v.be en wij reageren gepast!

De lange & juridische versie - als u even uw tijd wil nemen

Contact
Als Alu-V zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

ALU-V
Nijverheidsstraat 64
2160 Wommelgem
Tel: 03/353.33.04
info@alu-v.be

Kantooruren
ma-vrij: van 8.30u tot 17.00u of op afspraak

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Alu-V verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan/verzamelen/verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Alu-V bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel tot wanneer de verstrekker ze wil laten wissen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacybeleid
Alu-V kan zijn privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 in voege trad.